ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

 • J'ai faim ਉਚਾਰਨ
  J'ai faim
 • Peuterey ਉਚਾਰਨ
  Peuterey
 • boton d'or ਉਚਾਰਨ
  boton d'or
 • 3 ਉਚਾਰਨ
  3
 • reterià ਉਚਾਰਨ
  reterià
 • 1 ਉਚਾਰਨ
  1
 • sucre ਉਚਾਰਨ
  sucre
 • sommelier ਉਚਾਰਨ
  sommelier
 • vert ਉਚਾਰਨ
  vert
 • Lyon ਉਚਾਰਨ
  Lyon

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ)?