ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • J'ai faim ਉਚਾਰਨ J'ai faim
  • Peuterey ਉਚਾਰਨ Peuterey
  • boton d'or ਉਚਾਰਨ boton d'or
  • 3 ਉਚਾਰਨ 3
  • reterià ਉਚਾਰਨ reterià
  • 1 ਉਚਾਰਨ 1
  • sucre ਉਚਾਰਨ sucre
  • sommelier ਉਚਾਰਨ sommelier
  • vert ਉਚਾਰਨ vert
  • Lyon ਉਚਾਰਨ Lyon

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਪ੍ਰੋਵੌਂਸਾਲ)?