ਫ਼ਰੀਊਲਨ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰੀਊਲਨ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

 • cjavre ਉਚਾਰਨ
  cjavre
 • cjaval ਉਚਾਰਨ
  cjaval
 • braç ਉਚਾਰਨ
  braç
 • joibe ਉਚਾਰਨ
  joibe
 • Gjapon ਉਚਾਰਨ
  Gjapon
 • Julie ਉਚਾਰਨ
  Julie
 • piçul ਉਚਾਰਨ
  piçul
 • barbuç ਉਚਾਰਨ
  barbuç
 • ducj ਉਚਾਰਨ
  ducj
 • vonde ਉਚਾਰਨ
  vonde

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰੀਊਲਨ)?