ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Gàidhlig]

ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 403
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.296
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.330
  • ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Dave Conner
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ