ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Gàidhlig]

ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 100.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 416
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.294
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.464
 • ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Dave Conner
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • witch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ witch
 • instructor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ instructor
 • love ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ love
 • My Love ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ My Love
 • speireag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ speireag
 • pìoba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pìoba
 • Seyrke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seyrke
 • Scorrybreac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Scorrybreac
 • Galoshin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Galoshin
 • Dionadair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dionadair

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ