ਗਲੀਸੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਗਲੀਸੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • lagachima ਉਚਾਰਨ lagachima
  • fun ਉਚਾਰਨ fun
  • sido ਉਚਾਰਨ sido
  • estaba ਉਚਾਰਨ estaba
  • teño ਉਚਾਰਨ teño
  • era ਉਚਾਰਨ era
  • eran ਉਚਾਰਨ eran
  • casa ਉਚਾਰਨ casa
  • ben ਉਚਾਰਨ ben
  • volpe ਉਚਾਰਨ volpe

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਗਲੀਸੀ)?