ਗਲੀਸੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਗਲੀਸੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Rías Baixas ਉਚਾਰਨ Rías Baixas
  • unha ਉਚਾਰਨ unha
  • Ourense ਉਚਾਰਨ Ourense
  • merda ਉਚਾਰਨ merda
  • oso ਉਚਾਰਨ oso
  • cona ਉਚਾਰਨ cona
  • Xabier ਉਚਾਰਨ Xabier
  • carallo ਉਚਾਰਨ carallo
  • home ਉਚਾਰਨ home
  • morriña ਉਚਾਰਨ morriña

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਗਲੀਸੀ)?