ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 158
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 87.790
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 2.461
 • ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ no author
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • παρήλιον ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ παρήλιον
 • Μαρίας ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Μαρίας
 • Μαρίᾳ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Μαρίᾳ
 • Μαρίαν ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Μαρίαν
 • Μαρία ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Μαρία
 • τύφω ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ τύφω
 • τῦφος ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ τῦφος
 • πτίλον ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ πτίλον
 • πᾶχυς ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ πᾶχυς
 • πρίων ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ πρίων

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ