ਮਾਂਕਸ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Gaelg]

ਮਾਂਕਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 300
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 8
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 282
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.664
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Ta Gaelg oc. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ta Gaelg oc.
 • Ta Gaelg eck. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ta Gaelg eck.
 • Ta Gaelg echey. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ta Gaelg echey.
 • Ta Gaelg ain. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ta Gaelg ain.
 • Whooinney ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Whooinney
 • T'ad gee ooyllyn. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ T'ad gee ooyllyn.
 • Castletown ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Castletown
 • Port Erin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Port Erin
 • jargym ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jargym
 • Y Ghailck ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Y Ghailck

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ