ਹੱਕਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 搲 ਉਚਾਰਨ
  • 份 ਉਚਾਰਨ
  • 吵交 ਉਚਾਰਨ 吵交
  • 打交 ਉਚਾਰਨ 打交
  • 掖 ਉਚਾਰਨ
  • 搦 ਉਚਾਰਨ
  • 揢 ਉਚਾਰਨ
  • 節 ਉਚਾਰਨ
  • 令 ਉਚਾਰਨ
  • 男 ਉਚਾਰਨ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ)?