ਹੱਕਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 瑞 ਉਚਾਰਨ
  • 培 ਉਚਾਰਨ
  • 華碩 ਉਚਾਰਨ 華碩
  • 粦 ਉਚਾਰਨ
  • 橘 ਉਚਾਰਨ
  • 謝天謝地 ਉਚਾਰਨ 謝天謝地
  • 匀称 ਉਚਾਰਨ 匀称
  • 澎湖 ਉਚਾਰਨ 澎湖
  • 鹽焗雞 ਉਚਾਰਨ 鹽焗雞
  • 韓國瑜 ਉਚਾਰਨ 韓國瑜

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ)?