ਹਵਾਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[‘Ōlelo Hawai‘i]

ਹਵਾਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 27.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 255
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 554
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 795
 • ਹਵਾਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Brian
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Ali’i nui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ali’i nui
 • ku'i ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ku'i
 • ilalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ilalo
 • ihope ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ihope
 • Ka'o ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ka'o
 • oniu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oniu
 • ka heʻenalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ka heʻenalu
 • lauoho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lauoho
 • kamakawowo ole ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamakawowo ole
 • Kohala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kohala

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ