ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[湘语]

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 36.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 233
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.242
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 550
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 谑戏 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 谑戏
 • 劳为 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 劳为
 • 敬老爷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 敬老爷
 • 筒子骨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 筒子骨
 • 黏泥婆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 黏泥婆
 • 不碍 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 不碍
 • 囵吞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 囵吞
 • 多时 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 多时
 • 矮敦敦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 矮敦敦
 • 腰形 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 腰形

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ