ਹੰਗਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Magyar]

ਹੰਗਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 14.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 4.569
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 72.642
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.676
  • ਹੰਗਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Ivanhoe
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ