ਹੰਗਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Magyar]

ਹੰਗਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 14.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 4.350
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 70.184
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 3
  • ਹੰਗਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Ivanhoe