ਹੰਗਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Magyar]

ਹੰਗਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 14.500.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 4.823
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 74.897
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 4.132
 • ਹੰਗਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Ivanhoe
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • lunch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lunch
 • újprüdéria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ újprüdéria
 • Addisz-Abeba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Addisz-Abeba
 • Akszúm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akszúm
 • de facto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ de facto
 • autonómiatervezethez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ autonómiatervezethez
 • Fingtál !? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fingtál !?
 • Oláhmezerics ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oláhmezerics
 • pokolfajzatot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pokolfajzatot
 • ördögűzőt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ördögűzőt

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ