ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Rachel ਉਚਾਰਨ Rachel
  • Sarah ਉਚਾਰਨ Sarah
  • vagina ਉਚਾਰਨ vagina
  • Rebecca ਉਚਾਰਨ Rebecca
  • Lea ਉਚਾਰਨ Lea
  • scytha ਉਚਾਰਨ scytha
  • octopode ਉਚਾਰਨ octopode
  • puta ਉਚਾਰਨ puta
  • siccitate ਉਚਾਰਨ siccitate
  • cacar ਉਚਾਰਨ cacar

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ)?