ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Bahasa Indonesia]

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 200.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.267
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 10.048
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 2.680
 • ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • mempertimbangkan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mempertimbangkan
 • mengempaskan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mengempaskan
 • juita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ juita
 • dibanjiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dibanjiri
 • keempohan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keempohan
 • empoh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ empoh
 • jurnalis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jurnalis
 • tetangganya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tetangganya
 • De-Stalinisasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ De-Stalinisasi
 • pertama-tama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pertama-tama

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ