ਕੋਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 5.694
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 52.994
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 6.771
 • ਕੋਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Republic of Korea
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 오만오백 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오만오백
 • 만백십이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 만백십이
 • 삼백삼십삼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 삼백삼십삼
 • 구십구 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 구십구
 • fruit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fruit
 • 뭍방울무늬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 뭍방울무늬
 • 안치다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 안치다
 • 누긋하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 누긋하다
 • BUN-DUNG ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ BUN-DUNG
 • 미러클 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 미러클

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ