ਕੋਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.137
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 54.574
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 7.522
 • ਕੋਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Republic of Korea
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 황금레시피 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 황금레시피
 • 갓말욱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 갓말욱
 • 열우물 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 열우물
 • 뜁니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 뜁니다
 • 이간장방 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이간장방
 • 집겂이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 집겂이
 • 순열 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 순열
 • 실었다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 실었다
 • 요기거리 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 요기거리
 • 난황 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 난황

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ