ਕੋਰੀਆਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 78.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 5.421
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 52.288
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 6.018
  • ਕੋਰੀਆਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Republic of Korea
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ