ਕੁਰਦੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕੁਰਦੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Rojava ਉਚਾਰਨ Rojava
  • Tbîlîsî ਉਚਾਰਨ Tbîlîsî
  • Tije ਉਚਾਰਨ Tije
  • HIV ਉਚਾਰਨ HIV
  • gundi ਉਚਾਰਨ gundi
  • Hewiyan ਉਚਾਰਨ Hewiyan
  • kanî ਉਚਾਰਨ kanî
  • Bêbext ਉਚਾਰਨ Bêbext
  • zane ਉਚਾਰਨ zane
  • biji ਉਚਾਰਨ biji

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕੁਰਦੀ)?