ਕਾਰਨੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕਾਰਨੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Kernow ਉਚਾਰਨ Kernow
  • du ਉਚਾਰਨ du
  • dydh da ਉਚਾਰਨ dydh da
  • Elowen ਉਚਾਰਨ Elowen
  • eus ਉਚਾਰਨ eus
  • Porthcurno ਉਚਾਰਨ Porthcurno
  • davas ਉਚਾਰਨ davas
  • lowen ਉਚਾਰਨ lowen
  • agan ਉਚਾਰਨ agan
  • Penwyth ਉਚਾਰਨ Penwyth

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕਾਰਨੀ)?