ਲਿਮਬੁਰਗੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Limburgs]

ਲਿਮਬੁਰਗੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.600.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 11
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 345
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 6