ਮਾਓਰੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Māori]

ਮਾਓਰੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 165.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 94
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 439
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 484
  • ਮਾਓਰੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Sids1
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ