ਮਾਓਰੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Māori]

ਮਾਓਰੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 165.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 94
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 436
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 500
 • ਮਾਓਰੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Sids1
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • hahuhahuhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hahuhahuhe
 • Ohaeawai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ohaeawai
 • Ngawha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngawha
 • kuraruraru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuraruraru
 • Tao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tao
 • tamaiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tamaiti
 • tawhito ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawhito
 • pōtae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pōtae
 • ranei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ranei
 • heihei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heihei

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ