ਮਾਲਟੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Malti]

ਮਾਲਟੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 330.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 79
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 772
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 332
 • ਮਾਲਟੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Frank Vincentz
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • m'hix ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ m'hix
 • m'hijiex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ m'hijiex
 • xiħa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xiħa
 • xiħ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xiħ
 • Uviera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uviera
 • Uniformi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uniformi
 • Ufficcju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ufficcju
 • umbrella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umbrella
 • Ohxon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ohxon
 • ors ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ors

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ