ਨਾਹੂਆਤੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Nāhuatlahtōlli]

ਨਾਹੂਆਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.600.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 97
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.734
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 735
 • ਨਾਹੂਆਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jose Francisco Del Valle Mojica
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • tlilxochitl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlilxochitl
 • tatzintli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatzintli
 • tzotzopaztli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tzotzopaztli
 • che' ya'ax ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ che' ya'ax
 • tijtetemookan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tijtetemookan
 • amoxtlikoyan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amoxtlikoyan
 • Yaxhá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yaxhá
 • Za´a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Za´a
 • miztli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miztli
 • Mijtipolohua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mijtipolohua

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ