ਨਾਹੂਆਤੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Nāhuatlahtōlli]

ਨਾਹੂਆਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.600.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 94
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.734
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 729
 • ਨਾਹੂਆਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jose Francisco Del Valle Mojica
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Za´a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Za´a
 • miztli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miztli
 • Mijtipolohua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mijtipolohua
 • atlakatlajtoani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atlakatlajtoani
 • Tinocneuh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tinocneuh
 • Auikyani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Auikyani
 • nieltse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nieltse
 • Neuatl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neuatl
 • Xib'alb'a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xib'alb'a
 • Xibalbá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xibalbá

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ