ਡੱਚ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Nederlands]

ਡੱਚ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 30.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.204
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 109.590
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 14
  • ਡੱਚ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ David Evers
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ