ਡੱਚ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Nederlands]

ਡੱਚ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 30.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.909
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 107.048
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 64
 • ਡੱਚ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ David Evers
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • serie-inbraken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ serie-inbraken
 • tot ziens ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tot ziens
 • oudijk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oudijk
 • Hoe heet je? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hoe heet je?
 • flinder ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ flinder
 • weden ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ weden
 • Maffe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maffe
 • wolvenplan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wolvenplan
 • badkamermuur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ badkamermuur
 • ossetisch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ossetisch

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ