ਓਕਸੀਤਾਈ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Occitan]

ਓਕਸੀਤਾਈ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 35
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4.612
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 666
 • ਓਕਸੀਤਾਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Andyblind
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Sauç ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sauç
 • Val Varacha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Val Varacha
 • San Pèire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ San Pèire
 • existisca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ existisca
 • existisson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ existisson
 • decidís ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ decidís
 • generalament ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ generalament
 • membre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ membre
 • executiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ executiu
 • remplaça ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ remplaça

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ