ਪੰਗਾਸੀਨਾਨ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਪੰਗਾਸੀਨਾਨ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • manok ਉਚਾਰਨ manok
  • Suso ਉਚਾਰਨ Suso
  • Siak ਉਚਾਰਨ Siak
  • labi ਉਚਾਰਨ labi
  • e ਉਚਾਰਨ e
  • Pangasinan ਉਚਾਰਨ Pangasinan
  • Calasiao ਉਚਾਰਨ Calasiao
  • panangan ਉਚਾਰਨ panangan
  • Lingayen ਉਚਾਰਨ Lingayen
  • sikami ਉਚਾਰਨ sikami

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਪੰਗਾਸੀਨਾਨ)?