ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Português]

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 230.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 32.553
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 130.389
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1
  • ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Justin Vidamo