ਰੋਮਾਂਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Rumantsch]

ਰੋਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 35.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 28
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 455
 • ਰੋਮਾਂਸ਼ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Terfili
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • pertge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pertge
 • dettia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dettia
 • Chernovich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chernovich
 • jau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jau
 • fitg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fitg
 • René Brülhart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ René Brülhart
 • Scuol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Scuol
 • Derasaziun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Derasaziun
 • Genevra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Genevra
 • czardas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ czardas

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ