ਸਾਰਡੀਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Sardu]

ਸਾਰਡੀਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.850.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 30
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 861
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 0
  • ਸਾਰਡੀਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Gianni Careddu