ਸ਼ੋਨਾ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[chiShona]

ਸ਼ੋਨਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 31
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 168
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 66
  • ਸ਼ੋਨਾ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ vcp.de
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ