ਸਵਾਹਿਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Kiswahili]

ਸਵਾਹਿਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 107.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 167
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.869
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 790
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • aliyekuja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aliyekuja
 • Taleenoi olngisoilechashur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taleenoi olngisoilechashur
 • Dulle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dulle
 • Gichohi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gichohi
 • licizu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ licizu
 • Mdee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mdee
 • Kipng'eno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kipng'eno
 • ng’weng’we ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ng’weng’we
 • mbweu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbweu
 • mung’unye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mung’unye

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ