ਤਾਮਿਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਤਾਮਿਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 100 ਉਚਾਰਨ 100
  • 98 ਉਚਾਰਨ 98
  • 99 ਉਚਾਰਨ 99
  • 95 ਉਚਾਰਨ 95
  • 96 ਉਚਾਰਨ 96
  • 97 ਉਚਾਰਨ 97
  • 93 ਉਚਾਰਨ 93
  • 92 ਉਚਾਰਨ 92
  • 94 ਉਚਾਰਨ 94
  • 90 ਉਚਾਰਨ 90

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਤਾਮਿਲ)?