ਤੋਂਦਾਨੋ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਂਦਾਨੋ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

 • pasu' ਉਚਾਰਨ
  pasu'
 • Marisa ਉਚਾਰਨ
  Marisa
 • Kaan ਉਚਾਰਨ
  Kaan
 • todo ਉਚਾਰਨ
  todo
 • pera ਉਚਾਰਨ
  pera
 • kaput ਉਚਾਰਨ
  kaput
 • ruu ਉਚਾਰਨ
  ruu
 • waranéy ਉਚਾਰਨ
  waranéy
 • tingkas ਉਚਾਰਨ
  tingkas
 • pepatil ਉਚਾਰਨ
  pepatil

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਂਦਾਨੋ)?