ਤੋਕ ਪਿਸੀਨ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਕ ਪਿਸੀਨ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

 • wewak ਉਚਾਰਨ
  wewak
 • wantok ਉਚਾਰਨ
  wantok
 • Mande ਉਚਾਰਨ
  Mande
 • Wan ਉਚਾਰਨ
  Wan
 • Paul ਉਚਾਰਨ
  Paul
 • Rabaul ਉਚਾਰਨ
  Rabaul
 • Wamena ਉਚਾਰਨ
  Wamena
 • Niugini ਉਚਾਰਨ
  Niugini
 • Fraide ਉਚਾਰਨ
  Fraide
 • Vanimo ਉਚਾਰਨ
  Vanimo

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਕ ਪਿਸੀਨ)?