ਤੁਰਕ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Türkçe]

ਤੁਰਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 88.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 10.808
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 74.223
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 21.069
 • ਤੁਰਕ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Frank Kovalchek
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • lise mezuniyeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lise mezuniyeti
 • Anlaşılsın ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anlaşılsın
 • kazansanız ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kazansanız
 • kazansak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kazansak
 • kazansa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kazansa
 • kazansan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kazansan
 • kazansam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kazansam
 • -an/en ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ -an/en
 • -lar/ler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ -lar/ler
 • -ın/in ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ -ın/in

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ