ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Tiếng Việt]

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 68.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.797
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 18.799
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 9
 • ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ AG Gilmore
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • bỏ lỡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bỏ lỡ
 • lẩn quẩn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lẩn quẩn
 • kiểm chứng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiểm chứng
 • giao hàng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giao hàng
 • ghi danh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ghi danh
 • xe lăn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xe lăn
 • vô gia cư ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vô gia cư
 • cạc-tông ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cạc-tông
 • lấp liếm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lấp liếm

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ