ਫ਼ਲੈਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.100.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 284
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.859
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 280
 • ਫ਼ਲੈਮੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Mislav Marohnić
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Passchier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Passchier
 • Katteke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Katteke
 • Demeulemeester ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Demeulemeester
 • Jan De Brandt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jan De Brandt
 • Geoffrey Bia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Geoffrey Bia
 • neme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neme
 • inname ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inname
 • Cooreman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cooreman
 • therapeutiek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ therapeutiek
 • Tom Saintfiet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tom Saintfiet

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ