ਫ਼ਲੈਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 249
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.525
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 336
  • ਫ਼ਲੈਮੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Mislav Marohnić
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ