ਕੈਂਟਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 72.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.862
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 30.204
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 151
 • ਕੈਂਟਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Noahs Knight
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 朊病毒 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 朊病毒
 • 蠼螋 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 蠼螋
 • ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ?
 • Andrew Au ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Andrew Au
 • 緩 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Liangzhu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liangzhu
 • hoxud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hoxud
 • Gagung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gagung
 • 他們的%2F她們的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 他們的%2F她們的
 • 黐手攏 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 黐手攏

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ