ਕੈਂਟਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 72.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.949
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 30.978
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 293
 • ਕੈਂਟਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Noahs Knight
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 夜瞓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 夜瞓
 • 死讀書 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 死讀書
 • 貝殼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 貝殼
 • 怪 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 你接受我们的挑战吗? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 你接受我们的挑战吗?
 • 窓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 吮疽舐痔 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 吮疽舐痔
 • 吮癰舐痔 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 吮癰舐痔
 • 郭位 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 郭位
 • 那英 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 那英

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ