ਕੈਂਟਨੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕੈਂਟਨੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਕੈਂਟਨੀ: The most consulted pronunciations

  • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
  • 好 ਉਚਾਰਨ
  • 你好嗎 ਉਚਾਰਨ 你好嗎
  • 敏感 ਉਚਾਰਨ 敏感
  • 粵語 ਉਚਾਰਨ 粵語

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕੈਂਟਨੀ)?