ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Zazaki]

ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.500.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 16
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 958
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 153
 • ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jan Sefti
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • serek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ serek
 • Kirmanjki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kirmanjki
 • warekeyna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ warekeyna
 • birakeyna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ birakeyna
 • wareza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wareza
 • biraza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biraza
 • Westa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Westa
 • deman kerdiş ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deman kerdiş
 • deman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deman
 • resnayîş ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ resnayîş

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ