ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

interjection

interjection ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ぎょ ਉਚਾਰਨ ぎょ [ja]
 • あっ ਉਚਾਰਨ あっ [ja]
 • お疲れ様 ਉਚਾਰਨ お疲れ様 [ja]
 • ほんと ਉਚਾਰਨ ほんと [ja]
 • tsk ਉਚਾਰਨ tsk [tr]
 • love it ਉਚਾਰਨ love it [en]
 • ick ਉਚਾਰਨ ick [en]
 • aïe ਉਚਾਰਨ aïe [fr]
 • Flûte ! ਉਚਾਰਨ Flûte ! [fr]
 • Du store kineser! ਉਚਾਰਨ Du store kineser! [da]
 • Ben dis-donc ! ਉਚਾਰਨ Ben dis-donc ! [fr]
 • ew ਉਚਾਰਨ ew [kmr]
 • tush ਉਚਾਰਨ tush [en]
 • こら! ਉਚਾਰਨ こら! [ja]
 • Gud ske lov ਉਚਾਰਨ Gud ske lov [sv]
 • hoot ਉਚਾਰਨ hoot [en]
 • 화이팅 ਉਚਾਰਨ 화이팅 [ko]
 • hopp ਉਚਾਰਨ hopp [sv]
 • メリークリスマス ਉਚਾਰਨ メリークリスマス [ja]
 • tsk tsk ਉਚਾਰਨ tsk tsk [en]
 • Äh ਉਚਾਰਨ Äh [de]
 • やったー ਉਚਾਰਨ やったー [ja]
 • さあ ਉਚਾਰਨ さあ [ja]
 • tut-tut ਉਚਾਰਨ tut-tut [en]
 • 야호 ਉਚਾਰਨ 야호 [ko]
 • あい ਉਚਾਰਨ あい [ja]
 • 쌩유 ਉਚਾਰਨ 쌩유 [ko]
 • おかえり ਉਚਾਰਨ おかえり [ja]
 • gee ਉਚਾਰਨ gee [en]
 • よいしょ ਉਚਾਰਨ よいしょ [ja]
 • 으응 ਉਚਾਰਨ 으응 [ko]
 • 噢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ああ ਉਚਾਰਨ ああ [ja]
 • どっこいしょ ਉਚਾਰਨ どっこいしょ [ja]
 • 이놈아 ਉਚਾਰਨ 이놈아 [ko]
 • oy ਉਚਾਰਨ oy [tr]
 • mince! ਉਚਾਰਨ mince! [fr]
 • えーと ਉਚਾਰਨ えーと [ja]
 • Peng ਉਚਾਰਨ Peng [sv]
 • Fous le camp ! ਉਚਾਰਨ Fous le camp ! [fr]
 • Pooh ਉਚਾਰਨ Pooh [it]
 • humain à l'eau ਉਚਾਰਨ humain à l'eau [fr]
 • höh ਉਚਾਰਨ höh [fi]
 • うーん ਉਚਾਰਨ うーん [ja]
 • ほら ਉਚਾਰਨ ほら [ja]
 • aduh ਉਚਾਰਨ aduh [ind]
 • ça alors ! ਉਚਾਰਨ ça alors ! [fr]
 • あら ਉਚਾਰਨ あら [ja]
 • ノー ਉਚਾਰਨ ノー [ja]
 • iechyd da ਉਚਾਰਨ iechyd da [cy]
 • hourra ਉਚਾਰਨ hourra [fr]
 • pish ਉਚਾਰਨ pish [en]
 • åhoj ਉਚਾਰਨ åhoj [sv]
 • アリガト ਉਚਾਰਨ アリガト [ja]
 • Herdek ਉਚਾਰਨ Herdek [pl]
 • Yowza ਉਚਾਰਨ Yowza [en]
 • すいません ਉਚਾਰਨ すいません [ja]
 • הידד ਉਚਾਰਨ הידד [he]
 • ahó ਉਚਾਰਨ ahó [it]
 • うわ ਉਚਾਰਨ うわ [ja]
 • hou-là ! ਉਚਾਰਨ hou-là ! [fr]
 • zounds ਉਚਾਰਨ zounds [en]
 • weia ਉਚਾਰਨ weia [de]
 • まあ ਉਚਾਰਨ まあ [ja]
 • hujedamej ਉਚਾਰਨ hujedamej [sv]
 • kerchoo ਉਚਾਰਨ kerchoo [en]
 • 막이래 ਉਚਾਰਨ 막이래 [ko]
 • muH ਉਚਾਰਨ muH [tlh]
 • 嬲里 ਉਚਾਰਨ 嬲里 [hsn]
 • Ouh là ! ਉਚਾਰਨ Ouh là ! [fr]
 • tarnation ਉਚਾਰਨ tarnation [en]
 • bof ਉਚਾਰਨ bof [nl]
 • ätsch ਉਚਾਰਨ ätsch [de]
 • kuš ਉਚਾਰਨ kuš [lv]
 • naa ਉਚਾਰਨ naa [ja]
 • whisht ਉਚਾਰਨ whisht [en]
 • Du gode Gud! ਉਚਾਰਨ Du gode Gud! [da]
 • kèkseksa ? ਉਚਾਰਨ kèkseksa ? [fr]
 • goddam ਉਚਾਰਨ goddam [en]
 • おや ਉਚਾਰਨ おや [ja]
 • уе-хеј ਉਚਾਰਨ уе-хеј [mk]
 • わんわん ਉਚਾਰਨ わんわん [ja]
 • juchhei ਉਚਾਰਨ juchhei [de]
 • 有難う ਉਚਾਰਨ 有難う [ja]
 • zisch ਉਚਾਰਨ zisch [de]
 • nanu ਉਚਾਰਨ nanu [de]
 • hourrah ਉਚਾਰਨ hourrah [fr]
 • ふうん ਉਚਾਰਨ ふうん [ja]
 • humph ਉਚਾਰਨ humph [en]
 • ohoj ਉਚਾਰਨ ohoj [sv]
 • ähm ਉਚਾਰਨ ähm [de]
 • potz ਉਚਾਰਨ potz [de]
 • křáp ਉਚਾਰਨ křáp [cs]
 • そりゃ ਉਚਾਰਨ そりゃ [ja]
 • абач ਉਚਾਰਨ абач [be]
 • Ras le bol ! ਉਚਾਰਨ Ras le bol ! [fr]
 • すまん ਉਚਾਰਨ すまん [ja]
 • ごめんください ਉਚਾਰਨ ごめんください [ja]
 • そら ਉਚਾਰਨ そら [ja]
 • Himmelherrgottsakra ਉਚਾਰਨ Himmelherrgottsakra [de]