ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

1640max

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

1640max ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/08/2018 борщ [ru] борщ ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/08/2018 выдающееся [ru] выдающееся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2018 барбекю [ru] барбекю ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
29/07/2018 удобного [ru] удобного ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/07/2018 колыбельный [ru] колыбельный ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/06/2018 искатели [ru] искатели ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/05/2018 ослеплять [ru] ослеплять ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 никитина [ru] никитина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 свиданье [ru] свиданье ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 покупают [ru] покупают ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/04/2018 алых [ru] алых ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 отсутствовать [ru] отсутствовать ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/02/2018 огнестен [ru] огнестен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 крохи [ru] крохи ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 перебранку [ru] перебранку ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 допросах [ru] допросах ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 намекая [ru] намекая ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 хамством [ru] хамством ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 похаркаешь [ru] похаркаешь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 поплюёшь [ru] поплюёшь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 выбьет [ru] выбьет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 закивал [ru] закивал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 равнинным [ru] равнинным ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 полицаем [ru] полицаем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 задирается [ru] задирается ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 злую [ru] злую ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 убывала [ru] убывала ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 езду [ru] езду ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 досадой [ru] досадой ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 перебирала [ru] перебирала ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ