ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Gábor Császár [hu] Gábor Császár ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Ádám Juhász [hu] Ádám Juhász ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Dávid Fekete [hu] Dávid Fekete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Uroš Vilovski [hu] Uroš Vilovski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Péter Hornyák [hu] Péter Hornyák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Patrik Ligetvári [hu] Patrik Ligetvári ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Zsolt Balogh [hu] Zsolt Balogh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Gábor Ancsin [hu] Gábor Ancsin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Donát Bartók [hu] Donát Bartók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Szabolcs Szöllősi [hu] Szabolcs Szöllősi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Bence Bánhidi [hu] Bence Bánhidi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Ádám Borbély [hu] Ádám Borbély ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Ádám Országh [hu] Ádám Országh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Richárd Bodó [hu] Richárd Bodó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 Tisza István [hu] Tisza István ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 szemrebbenés [hu] szemrebbenés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 rebbenés [hu] rebbenés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 rebben [hu] rebben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 megrebben [hu] megrebben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 megpezsdül [hu] megpezsdül ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 óceánjárók [hu] óceánjárók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 Mihalik [hu] Mihalik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 trónfosztást [hu] trónfosztást ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 I. Mihály [hu] I. Mihály ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 bejegyezni [hu] bejegyezni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 cégregiszter [hu] cégregiszter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 bélyegzőt [hu] bélyegzőt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 teofillin [hu] teofillin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 gyógyszeranyag [hu] gyógyszeranyag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2017 Konyári [hu] Konyári ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ