ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 karakterológia [hu] karakterológia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 hozzávalókat [hu] hozzávalókat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 ellehetetlenítse [hu] ellehetetlenítse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 Valkány [hu] Valkány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 mattolta [hu] mattolta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 funkcionálunk [hu] funkcionálunk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 bükkszentkeresztesi [hu] bükkszentkeresztesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 túlfeszítettség [hu] túlfeszítettség ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 földhözragadtság [hu] földhözragadtság ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 álterhesség [hu] álterhesség ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 magatehetetlenség [hu] magatehetetlenség ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 irányváltoztatás [hu] irányváltoztatás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 kötőszövetgyulladás [hu] kötőszövetgyulladás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 csecsemőmirigyeket [hu] csecsemőmirigyeket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 csípőbántalmak [hu] csípőbántalmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 deformitás [hu] deformitás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 túlhajszoltság [hu] túlhajszoltság ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 kapcsolatteremtésre [hu] kapcsolatteremtésre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 emlékezetkihagyás [hu] emlékezetkihagyás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 gerincferdülést [hu] gerincferdülést ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 fensőbbségérzés [hu] fensőbbségérzés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 önmarcangolása [hu] önmarcangolása ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 hascsikarást [hu] hascsikarást ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 koragyermekkori [hu] koragyermekkori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 lábfejpanaszok [hu] lábfejpanaszok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 lábfejpanasz [hu] lábfejpanasz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 kámeaszerep [hu] kámeaszerep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 antizöld [hu] antizöld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 hangfejlődés [hu] hangfejlődés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 Télemakhosz [hu] Télemakhosz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ