ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 Klöczl [hu] Klöczl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Szonja Hozmann [hu] Szonja Hozmann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónok [hu] drónok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónt [hu] drónt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónom [hu] drónom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónod [hu] drónod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónja [hu] drónja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 dróntámadás [hu] dróntámadás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 dróntörvény [hu] dróntörvény ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónjai [hu] drónjai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 drónjaim [hu] drónjaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 tartóoszlopok [hu] tartóoszlopok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hídelem [hu] hídelem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hídelemek [hu] hídelemek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hídelemei [hu] hídelemei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hídelemet [hu] hídelemet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 autópályahídon [hu] autópályahídon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 autópályahíd [hu] autópályahíd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 autópályahidat [hu] autópályahidat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 autópályahidak [hu] autópályahidak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hídjai [hu] hídjai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 autópályahidakat [hu] autópályahidakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 hidakat [hu] hidakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 adóforradalom [hu] adóforradalom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 akceptálása [hu] akceptálása ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 akceptálás [hu] akceptálás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 rostáján [hu] rostáján ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 doktorával [hu] doktorával ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Alsógáld [hu] Alsógáld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Csombord [hu] Csombord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ