ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

FredrikMH

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

FredrikMH ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 i koma [no] i koma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 kurere [no] kurere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 gågate [no] gågate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 butikkjede [no] butikkjede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 torghandler [no] torghandler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 sjølbetjening [no] sjølbetjening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 kveldsåpen butikk [no] kveldsåpen butikk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 nattåpen butikk [no] nattåpen butikk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 bakerbutikk [no] bakerbutikk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 slakterbutikk [no] slakterbutikk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 grønnsaksbutikk [no] grønnsaksbutikk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 grønnsakshandler [no] grønnsakshandler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 butikkvindu [no] butikkvindu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 svingdør [no] svingdør ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 intergalaktisk [no] intergalaktisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 trykke på knappen [no] trykke på knappen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 gå opp [no] gå opp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 gå ned [no] gå ned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 Det er min tur. [no] Det er min tur. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 bruke penger [no] bruke penger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 være blakk [no] være blakk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 på avbetaling [no] på avbetaling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 ha råd til [no] ha råd til ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 på kreditt [no] på kreditt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 søkkrik [no] søkkrik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 ekkokammer [no] ekkokammer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 EM-kvalifisering [no] EM-kvalifisering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 arrdannelse [no] arrdannelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 Golanhøydene [no] Golanhøydene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 annektering [no] annektering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ