ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Gudrun

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Gudrun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/03/2018 Uxatindagljúfur [is] Uxatindagljúfur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2018 uppgönguhryggur [is] uppgönguhryggur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2018 Tungaárjökull [is] Tungaárjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2018 Stóragil [is] Stóragil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2018 Laugahraun [is] Laugahraun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2018 Ófærufoss [is] Ófærufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2013 hrekkjavaka [is] hrekkjavaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 veðurspá [is] veðurspá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 vikurbreyskja [is] vikurbreyskja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 sveinn [is] sveinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 Kanada [is] Kanada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 Theodór [is] Theodór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 ábót [is] ábót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 ágætur [is] ágætur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 séríslenskur [is] séríslenskur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 stinnur [is] stinnur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 sennilega [is] sennilega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 fræðimaður [is] fræðimaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 helgur [is] helgur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 endursegja [is] endursegja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 dæmigerður [is] dæmigerður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 svangt [is] svangt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 hamingjusöm [is] hamingjusöm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 hamingjusamt [is] hamingjusamt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 skipsfjöl [is] skipsfjöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 skipbrot [is] skipbrot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 skipverji [is] skipverji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 skýrt [is] skýrt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 kurteist [is] kurteist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 hresst [is] hresst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ