ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 kötturinn [is] kötturinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 sannlega [is] sannlega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 ellegar [is] ellegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 Hringrás [is] Hringrás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 svefn-g-englar [is] svefn-g-englar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 þyrlupallur [is] þyrlupallur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 frekur [is] frekur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 sannindi [is] sannindi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015 algerlega [is] algerlega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 geðveikur [is] geðveikur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 reiður [is] reiður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 frásögn [is] frásögn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 ofsalega [is] ofsalega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 séð [is] séð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014 þröngt [is] þröngt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 folald [is] folald ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 bóla [is] bóla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 málfræði [is] málfræði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 perur [is] perur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 kirsuber [is] kirsuber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 útgáfa [is] útgáfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 jarðarber [is] jarðarber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 blær [is] blær ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Ólöf [is] Ólöf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 stjörnur [is] stjörnur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 vetur [is] vetur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 góla [is] góla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 sítróna [is] sítróna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 melóna [is] melóna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 frænka [is] frænka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ