ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
kötturinn ਉਚਾਰਨ
kötturinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
sannlega ਉਚਾਰਨ
sannlega [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
ellegar ਉਚਾਰਨ
ellegar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
Hringrás ਉਚਾਰਨ
Hringrás [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
svefn-g-englar ਉਚਾਰਨ
svefn-g-englar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
þyrlupallur ਉਚਾਰਨ
þyrlupallur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
frekur ਉਚਾਰਨ
frekur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
sannindi ਉਚਾਰਨ
sannindi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2015
algerlega ਉਚਾਰਨ
algerlega [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
geðveikur ਉਚਾਰਨ
geðveikur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
reiður ਉਚਾਰਨ
reiður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
frásögn ਉਚਾਰਨ
frásögn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
ofsalega ਉਚਾਰਨ
ofsalega [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
séð ਉਚਾਰਨ
séð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2014
þröngt ਉਚਾਰਨ
þröngt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
folald ਉਚਾਰਨ
folald [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
bóla ਉਚਾਰਨ
bóla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
málfræði ਉਚਾਰਨ
málfræði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
perur ਉਚਾਰਨ
perur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
kirsuber ਉਚਾਰਨ
kirsuber [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
útgáfa ਉਚਾਰਨ
útgáfa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
jarðarber ਉਚਾਰਨ
jarðarber [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
blær ਉਚਾਰਨ
blær [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
Ólöf ਉਚਾਰਨ
Ólöf [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
stjörnur ਉਚਾਰਨ
stjörnur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
vetur ਉਚਾਰਨ
vetur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
góla ਉਚਾਰਨ
góla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
sítróna ਉਚਾਰਨ
sítróna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
melóna ਉਚਾਰਨ
melóna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012
frænka ਉਚਾਰਨ
frænka [is] 0 ਵੋਟਾਂ