ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 unglingsár [is] unglingsár ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 í fyrriviku [is] í fyrriviku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Hvítserkur [is] Hvítserkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 þetta reddast [is] þetta reddast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ