ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 riddarar [is] riddarar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Riddarar geta hoppað yfir aðra taflmenn. [is] Riddarar geta hoppað yfir aðra taflmenn. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Í íslenska stafrófinu eru 32 bókstafir. [is] Í íslenska stafrófinu eru 32 bókstafir. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 bókstafir [is] bókstafir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Vinur minn á heima hér. [is] Vinur minn á heima hér. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 á heima [is] á heima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Klukkan er alveg að verða fjögur [is] Klukkan er alveg að verða fjögur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 klukkan er [is] klukkan er ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Klukkan er korter yfir fimm. [is] Klukkan er korter yfir fimm. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 korter yfir [is] korter yfir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Klukkuna vantar korter í þrjú. [is] Klukkuna vantar korter í þrjú. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 korter í [is] korter í ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Hann fékk tannpínu, greyið. [is] Hann fékk tannpínu, greyið. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 tannpínu [is] tannpínu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Laugardagskvöldið var frábært! [is] Laugardagskvöldið var frábært! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 laugardagskvöldið [is] laugardagskvöldið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Vísindamenn stunda rannsóknir. [is] Vísindamenn stunda rannsóknir. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 vísindamenn [is] vísindamenn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Engir ísskápar voru til í gamla daga. [is] Engir ísskápar voru til í gamla daga. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 ísskápar [is] ísskápar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Byrjum strax! [is] Byrjum strax! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Byrjum [is] Byrjum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Kæliskápar eru nauðsynlegir í sjoppum. [is] Kæliskápar eru nauðsynlegir í sjoppum. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 kæliskápar [is] kæliskápar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Hún var hrædd vegna myrkursins. [is] Hún var hrædd vegna myrkursins. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 myrkursins [is] myrkursins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Þessir vegir eru slæmir. [is] Þessir vegir eru slæmir. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 vegir [is] vegir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 ð [is] ð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 þværð þú þvott [is] þværð þú þvott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ