ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

armannbern

armannbern ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
08/04/2014
pera ਉਚਾਰਨ
pera [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/04/2014
Eiríksstaðir ਉਚਾਰਨ
Eiríksstaðir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/04/2014
Geitafoss ਉਚਾਰਨ
Geitafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/04/2014
gaggalagú ਉਚਾਰਨ
gaggalagú [is] 0 ਵੋਟਾਂ