ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

arnargisla

arnargisla ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
ættingja ਉਚਾਰਨ
ættingja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Guðlaugur Þór Þórðarson ਉਚਾਰਨ
Guðlaugur Þór Þórðarson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Garðinum ਉਚਾਰਨ
Garðinum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Leiðist ਉਚਾਰਨ
Leiðist [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Kexið ਉਚਾਰਨ
Kexið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Stuðlagil ਉਚਾਰਨ
Stuðlagil [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Ég meina það. ਉਚਾਰਨ
Ég meina það. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
heimabær ਉਚਾਰਨ
heimabær [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
fagra ਉਚਾਰਨ
fagra [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2020
Póllands ਉਚਾਰਨ
Póllands [is] 0 ਵੋਟਾਂ