ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2021 PolitiFact [en] PolitiFact ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2021 hella [en] hella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2021 Henry Gustav Molaison [en] Henry Gustav Molaison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2021 Lilo & Stitch [en] Lilo & Stitch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 whitesplain [en] whitesplain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2021 Hollis Burnley Chenery [en] Hollis Burnley Chenery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2021 Larry Waronker [en] Larry Waronker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2021 specked [en] specked ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2021 Louis Burt Mayer [en] Louis Burt Mayer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2021 Mentholatum [en] Mentholatum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2021 John Schlesinger [en] John Schlesinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2021 Daniel Patrick Moynihan [en] Daniel Patrick Moynihan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2020 Ted Koppel [en] Ted Koppel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2020 temporomandibular joints [en] temporomandibular joints ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2020 El Segundo [en] El Segundo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2020 Gavin Degraw [en] Gavin Degraw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2020 Farrelly [en] Farrelly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/09/2020 Cowen [en] Cowen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/09/2020 Joshua Lionel Cowen [en] Joshua Lionel Cowen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2020 David McCallum [en] David McCallum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2020 Mulvey [en] Mulvey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2020 Halsey [en] Halsey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2020 Edward Witten [en] Edward Witten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2020 Yann Martel [en] Yann Martel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2020 Regan Poole [en] Regan Poole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2020 Pruitt-Igoe [en] Pruitt-Igoe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2020 McKinsey [en] McKinsey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2020 Max Baucus [en] Max Baucus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Gustav Nossal [en] Gustav Nossal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2020 genupectoral [en] genupectoral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ