ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 昆明 [hsn] 昆明 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 哈利油 [hsn] 哈利油 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 长沙 [hsn] 长沙 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ