ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Sólheimar [is] Sólheimar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Háitindur [is] Háitindur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Tungufoss [is] Tungufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Mosfellsdalur [is] Mosfellsdalur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Prestagil [is] Prestagil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Ægishjálmr [is] Ægishjálmr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2017 Vörðufell [is] Vörðufell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ