ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 Svalbarðseyri [is] Svalbarðseyri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 kærasta [is] kærasta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 kærasti [is] kærasti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 galdramaður [is] galdramaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 Borgartún [is] Borgartún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ