ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
23/03/2014
Svalbarðseyri ਉਚਾਰਨ
Svalbarðseyri [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014
kærasta ਉਚਾਰਨ
kærasta [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014
kærasti ਉਚਾਰਨ
kærasti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014
galdramaður ਉਚਾਰਨ
galdramaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014
Borgartún ਉਚਾਰਨ
Borgartún [is] 0 ਵੋਟਾਂ