ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/07/2015 dishearteningly [en] dishearteningly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2015 phosphorescent [en] phosphorescent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 poopie [en] poopie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 tyranny [en] tyranny ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 prokaryotes [en] prokaryotes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 yarmulke [en] yarmulke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 merengue [en] merengue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 avant-garde [en] avant-garde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 Frou Frou [en] Frou Frou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2013 reggaeton [en] reggaeton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 sorta [en] sorta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 chillax [en] chillax ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 skanky hoes [en] skanky hoes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 badass [en] badass ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 dude [en] dude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 pyrophilia [en] pyrophilia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/11/2012 Lucasfilm [en] Lucasfilm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 sarsaparilla [en] sarsaparilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ